OPE­RA­TION GAIN

Spioner & hemliga krig - - SAS – OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

Om­kring 60 män från D-skva­dro­nen, 1SAS, ope­re­ra­de i Ram­bouil­let-om­rå­det cirka fem mil sö­der om Pa­ris i ett par må­na­der. Trots att de mis­te fle­ra män, ska­da­de SAS många tys­kar i oli­ka stor­man­grepp. Dess­utom spräng­de de 16 tåglinjer och skaf­fa­de vik­tig in­for­ma­tion om de tys­ka sol­da­ter­nas rö­rel­ser i när­he­ten av Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.