OPE­RA­TION RUPERT

Spioner & hemliga krig - - SAS – OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

En ope­ra­tion som ut­för­des av 2SAS i mit­ten av au­gusti. Män­nen hop­pa­de fall­skärm över öst­ra Frankrike för att sa­bo­te­ra tåg­lin­jer­na mel­lan Nancy och Châlons-sur-Mar­ne. Vid den tid­punk­ten höll tys­kar­na på att dra sig till­ba­ka ös­terut med Ame­ri­can Third Ar­my hack i häl. Ett tag fun­ge­ra­de SAS där­för som spa­nings­pa­trull åt de al­li­e­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.