OPE­RA­TION HARDY

Spioner & hemliga krig - - SAS – OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

Ope­ra­tion som skul­le ut­fö­ras fö­re ope­ra­tion Wal­la­ce och gick ut på att för­de­la för­nö­den­he­ter och att in­sam­la vik­tig in­for­ma­tion till Roy Far­rans skvadron (som an­län­de se­na­re).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.