OPE­RA­TION HAGGARD

Spioner & hemliga krig - - SAS – OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

B-skva­dro­nen i 1SAS släpp­tes ner väs­ter om Lo­i­re ti­digt i au­gusti. Här ska­pa­de de en bas mel­lan stä­der­na Bour­ges och Ne­vers. De fick or­der om att spri­da ”fruk­tan och för­tviv­lan” bland tys­kar­na, och det var pre­cis vad de gjor­de. Den 25 au­gusti an­föll de en tysk kon­voj med en re­jäl väg­bomb för att se­dan ta hand om de över­le­van­de med han­deld­va­pen. Om­kring 100 na­zis­ter dö­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.