TO­RA BO­RA

Spioner & hemliga krig - - SPECIALUPPDRAG -

Ame­ri­kansk sig­nal­s­pa­ning fång­ar upp bin Ladins sista ra­di­o­sänd­ning­ar un­der stri­den i To­ra Bo­ra. Han und­går pre­cis ett an­grepp från Del­ta For­ce och ame­ri­kanskt flyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.