ETT SYNLIGT GÖM­STÄL­LE

Spioner & hemliga krig - - SPECIALUPPDRAG -

bin La­din och hans fa­milj flyt­tar till en spe­ci­a­lan­pas­sad fas­tig­het i Ab­bot­ta­bad, en stad norr om Isla­ma­bad. Han skic­kar med­de­lan­den till al-Qai­da via ku­ri­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.