VERKLIGHETENS JA­MES BOND

Spioner & hemliga krig - - FRITZ JOUBERT DUQUESNE SIDNEY REILLY -

Ian Fle­ming lå­na­de många ka­rak­tärs­drag från verkliga, in­ter­na­tio­nel­la spioner – bland and­ra Reil­ly. Men möt­tes de två nå­gon­sin? Det finns ing­en do­ku­men­ta­tion om ett så­dant mö­te, men Fle­ming var god vän med den fö­re det­ta di­plo­ma­ten och jour­na­lis­ten Ro­bert Bru­ce Lock­hart som skrev en föl­je­tong om Reil­lys es­ka­pa­der i tid­ning­en Eve­ning Stan­dard. My­ten om mäs­ter­spi­o­nen blev myc­ket po­pu­lär, och en så­dan fi­gur bör ha gjort in­tryck på Fle­ming och hans upp­fatt­ning om den per­fek­ta spi­o­nen och an­ti­hjäl­ten.

Ian Fle­ming job­ba­de för den brit­tis­ka ma­ri­na un­der­rät­tel­se­tjäns­ten un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.