ALBERTIS CHIFFERSKIVA

1467

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Albertis chifferskiva upp­fanns av Le­on Bat­tis­ta Al­ber­ti. Chif­fer­ski­van var myc­ket mer so­fisti­ke­rad än sky­ta­len ef­tersom kryp­te­rings­mönst­ret in­te all­tid var det­sam­ma. Den in­ners­ta de­len av ski­van var rör­lig, på så vis kun­de kryp­te­rings­nyc­keln änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.