LE PETIT PROTECTOR

1800-ta­let

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Det frans­ka ring­vap­net är så li­tet att det får plats på ett fing­er och är en av värl­dens mins­ta pi­sto­ler. Vap­net kan avfyra sex 4 mm-skott som in­te är död­li­ga, men som än­då är kraf­ti­ga nog att ge­nom­bor­ra en kon­serv­burk. Mikro­pi­sto­len ut­gör där­för ett ef­fek­tivt skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.