DUVKAMERA

1917

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Än­da se­dan antikens Rom har brev­du­vor an­vänts som bud­bä­ra­re av mi­li­tä­ren. Un­der förs­ta världs­kri­get an­vän­de bå­da si­dor du­vor som ti­di­ga spi­on­­sa­tel­li­ter. Du­vor­na för­sågs med ka­me­ror som tog bil­der av mot­stån­dar­si­dans mi­li­tä­ra om­rå­den me­dan de flög. Se­dan fram­kal­la­des bil­der­na och an­vän­des för att stu­de­ra fi­en­dens va­pen och för­svars­verk. Även om sol­da­ter­na of­ta för­sök­te skju­ta ner fi­en­dens krigs­du­vor, kom de hem hel­skin­na­de i 95 pro­cent av fal­len. De an­vän­des fram 1950-ta­let. Vis­sa du­vor fick me­dal­jer för si­na in­sat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.