FALSKT MONOPOLSPEL

1940-ta­let

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Krigs­fång­ar fick till­sänt sig fals­ka monopolspel av fals­ka väl­gö­ren­hets­grup­per. Dol­da un­der spel­brä­det låg kar­ta, kom­pass och an­nan ut­rust­ning som fång­ar­na be­höv­de för att rym­ma från fäng­el­set. Spe­let för­stör­des när fång­ar­na ha­de ploc­kat ur smug­gel­god­set så att vak­ter­na in­te skul­le miss­tän­ka nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.