ÖNVERVAKINGSUTRUSTNING SOM BÄRS PÅ KROPPEN

1940-TA­LET FRAM TILL I DAG

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Det är vik­tigt för un­der­rät­tel­se­a­gen­ter att smäl­ta in i mäng­den när de job­bar ut­om­lands i fientliga om­giv­ning­ar. Sam­ti­digt mås­te de gö­ra det de ska, of­ta med hjälp av dold ut­rust­ning som till ex­em­pel en mi­ni­tyr­ka­me­ra gömd i en knapp el­ler brosch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.