SEDGLEY OSS .38 HANDSKPISTOL

1940-ta­let

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Handskpi­sto­len an­vän­des av un­der­rät­tel­se­a­gen­ter i ame­ri­kans­ka ma­ri­nen och kun­de av­los­sa ett en­sta­ka skott. Av­tryc­ka­ren pla­cer­ades ovan­på pi­pan, och an­vän­da­ren tryck­te vap­net mot sitt mål för att av­los­sa det. Handsken var till­ver­kad av skinn och an­vän­des ihop med en långär­mad kap­pa som dol­de vap­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.