DÖDENS KYSS – LÄPPSTIFSPISTOL

1965

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Det här läpp­stif­tet dol­de ett 4,5 mm-va­pen som kun­de av­los­sa ett en­sta­ka skott. Vap­net såg ut som häm­tat di­rekt ur en Ja­mes Bond-film och ha­de till och med ett ta­lan­de kod­namn: dödens kyss. Men istäl­let för att av­fy­ras mot 007 av en fem­me fa­ta­le på vi­ta du­ken an­vän­des läpp­stifts­pi­sto­len av rik­ti­ga KGBa­gen­ter un­der kal­la kri­get. Den var lätt att göm­ma i en väs­ka, men upp­täck­tes trots det vid kon­troll vid en ame­ri­kansk grän­sö­ver­gång till Västberlin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.