Spraktidningen

Mulavanten liknar en mule

-

? Vad är en mulavante för slags vante, och varifrån kommer

ordet? – Ulrika

! En mulvante, mula

vante eller mulevante är en vante där tummen är skild från övriga fingrar, alltså en ’tumvante’. I våra dialektord­samling‍ ar finns ordet belagt framför allt från Småland men också från Blekinge, Halland, Västergötl­and, Öland och Östergötla­nd. Benämninge­n är möjligen föranledd av vantens likhet med en mule. Anna Westerberg, Dialekt- och folkminnes­arkivet i Uppsala

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden