Fa­vo­ri­t­ord:

Språktidningen - - Porträtt -

Ho­ja – in­te i be­ty­del­sen ’cyk­la’, ut­an ett ord som ut‍ tryc­ker att nå­got är job­bigt, ir­ri­te­ran­de, för­vå­nan­de el­ler choc­ke­ran­de. Det kom­mer tro­li­gen från meän‍ ki­e­li och kan ock­så an­vän‍ das i me­ning­ar som Ho­ja, vad varmt det är i dag! – och då i be­ty­del­sen ’job­bigt’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.