Stic­ke­fri be­höv­de in­te dra nå­gon lott

Språktidningen - - Brev - – Fle­ming Brunnha­ge

Jag lä­ser om idi­om i Språk­tid­ning­en 4/2018. Där nämns bland an­nat dra det kor­tas­te strå­et. Jag er­in­rar mig att när vi lek­te som barn och en av oss skul­le ut­fö­ra en upp­gift så drog vid lott med stic­kor. Om nå­gon av oss var för li­ten för upp­gif­ten fick hon/han va­ra stic­ke­fri, och be­höv­de allt­så in­te dra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.