Nyc­kel­pi­ga – men ba­ra på Fa­ce­book

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Re­dan som barn kal­la­des en got­ländsk kvin­na Nyc­kel­pi­ga av sin mam­ma. Men det var först när hon gick i pen­sion som hon an­sök­te om att få läg­ga till Nyc­kel­pi­ga som för­namn. Skat­te­ver­ket sa nej, med mo­ti­ve­ring­en att Nyc­kel­pi­ga ”in­te är ett ord man för­knip­par med ett namn”. På Fa­ce­book är dock reg­ler­na in­te li­ka strik­ta. Där bär kvin­nan nu­me­ra Nyc­kel­pi­ga som ett av tre för­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.