Å lös­te pro­ble­met vid Bäll­sta­ån

Språktidningen - - Gatusmarta Fakta -

Öns­ke­mål om att by­ta namn på en ga­ta av­slås of­tast. Men fö­re‍ta­ga­re på Bäll­sta­å­vä­gen ‍ – en li­ten gat­stump nä­ra Bäll­sta­ån i ett ny­byggt om­rå­de i Brom­ma – fick pro­blem. De­ras le­ve­ran­ser gick of­ta till den när­be­läg­na Bälls­ta‍ vägen. Ex­tra för­vir­rat blev det för pos­ten när adres­sen på för­sän­del­ser från ut­lan­det var skri­ven ut­an å och ä. Kom­mu­nen lös­te det med att by­ta nam­net till Bäll­sta­å­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.