An­vänd eta­ble­rat namn på eng­els­ka

Språktidningen - - F+s -

Vid över­sätt­ning av svensk text till eng­els­ka und­rar jag om man ska be­hål­la den svens­ka be­näm­ning­en på en myn­dig­het, såsom Tra­fik‍ ver­ket, ‍el­ler om man ska skri­va den eng­els­ka be­näm­ning­en.

– Ma­ria

Det be­ror på vil­ken myn­dig­het det hand­lar om. Vis­sa har eta­ble­ra­de namn på eng­els­ka, och då an­vänds det eng­els­ka nam­net. Du hittar en för‍ teckning i Ut­ri­kes namn­bok på re­ge­ring­ens webb­plats. Som fram­går av den har Tra­fik‍ ver­ket det eng­els­ka nam­net Swe­dish Trans­port Ad­mi­nist­ra‍ ti­on. Om en myn­dig­het sak­nar eng­elskt namn är det bätt­re att ge det svens­ka nam­net plus en be­skriv­ning än att själv över­sät­ta nam­net. Lei­la Matt­folk, Namnar­ki­vet i Uppsa­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.