Tek­ni­ken styr in­te e-fak­tu­ran

Språktidningen - - F+s -

Vi und­rar om ter­men e-fak­tu­ra är knu­ten till en viss tek­nisk tillämp­ning. Vi har stött på oli­ka tolkningar av be­grep­pet.

– Kerstin

Nej, e-fak­tu­ra bör in­te va­ra för in­snä­vat till en viss tek­nisk till‍ämp­ning. Vi hål­ler med Eko­no­mi­styr­nings­ver­ket, som de­fi­ni­e­rar e-fak­tu­ra som ’fak­tu­ra som bå­de skic­kas och tas emot i ett elektro­niskt for­mat’. Åsa Hol­mér, Ter­mi­no­lo­gi‍ cent­rum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.