Oli­ka ton när du av­slu­tar sam­tal

Språktidningen - - F+s -

Sä­ger man fort­fa­ran­de hang up på eng­els­ka när man av­slu­tar ett mo­bil­te­le­fon­sam­tal? – Shan­di

Hang up ver­kar fort­fa­ran­de va­ra van­li­gast, men det har fått kon­kur­rens av end the call. På många mo­bil­te­le­fo­ner står end call på knap­pen för att av­slu­ta sam­tal. Hang up on so­me­bo­dy be­ty­der att man av­bry­ter ett sam­tal: Be­fo­re I could say anyt­hing el­se, Grunk­ly hung up on me.

I någ­ra ex­em­pel an­vänds end the call som kon­trast till det oar­ti­ga hang up on so­me­bo­dy: End the call, but don’t hang up on him. Tek­nik­ut­veck­ling­en har på­ver­kat fö­re­koms­ten av kon­kur­re­ran­de ut­tryck. När många mo­bil­te­le­fo­ner var hop‍ fäll­ba­ra i bör­jan på 2000-ta­let fö­re­kom ibland clo­se the pho­ne: She clo­ses her cell pho­ne on him, men i takt med att så­da­na te­le‍ fo­ner bli­vit omo­der­na har den va­ri­an­ten för­svun­nit. Magnus Le­vin, Lin­né‍uni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.