Trump fö­re­drar brit­tisk Brex­it

Språktidningen - - F+s -

Hur ut­ta­las Brex­it på eng­els­ka? Jag tror mig ha hört ett par va­ri­an­ter. – Shir­ley

Det finns två va­ri­an‍ ter: / breksɪt/ och / bre­gzət/. Den förs­ta är van­li­gast i Stor­bri­tan­ni­en och an­vänds bland an­nat av pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May och för­re Ukip-le­da­ren Ni­gel Fa­rage. För­re pre­miär‍ mi­nistern To­ny Blair hör till mi­no­ri­te­ten som sä­ger / bre­gzət/. I USA är det tvärtom – där do­mi­ne­rar / bre­gzət/. Ett ame­ri­kanskt un­dan­tag är Do­nald Trump, som an­vän­der den fö­re­trä­des‍ vis brit­tis­ka va­ri­an­ten. Magnus Le­vin, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.