All och al­la ger in­te sam­ma be­ty­del­se

Språktidningen - - F+s -

Det he­ter ju all värl­dens mat och all värl­dens lit­te­ra­tur. Men jag und­rar hur en skri­ver sam­ma me­ning med or­det språk; är det kor­rekt att skri­va all värl­dens språk el­ler ska det va­ra al­la värl­dens språk? – Li­na

Här blir det en be­ty­del­seskill­nad mel­lan ut­tryc­ken, så välj det som pas­sar i sam­man­hang­et. All värl­dens språk be­ty­der ’he­la värl­dens språk’ me­dan al­la värl­dens språk be­ty­der ’al­la språk i världen’. Sofia Ting­sell, Språkrå­det

Så här kan du hälsapå någ­ra av al­la värl­dens språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.