Be­sök oss på Bok­mäs­san!

Språktidningen - - F+s -

Välkommen till Språk‍ tid­ning­ens mon­ter B07:62 på Bok­mäs­san i Gö­te­borg 27–30 sep­tem­ber! I mon‍ tern bju­der vi in till sam­tal med in­tres­san­ta gäs­ter.

Han star­ta­de de­bat­ten om hen Med barn­bo­ken Ki­vi och monster­hund sat­te Jesper Lun­dqvist i gång dis­kus­sio­nen om pro­no‍ me­net hen. Till­sam­mans med Språk­tid­ning­ens chefre­dak­tör An­ders Svens­son re­flek­te­rar han över de­bat­ten. Lör­dag 15.30.

Val­rö­rel­sens re­to­rik I po­li­ti­ken käm­par par­ti‍ er­na om ord och ut‍ tryck. Re­to­rik­ex­per­ten Jo­el Land­berg dis­ku­te­rar någ­ra av de re­to­ris­ka kne­pen i årets val­rö­rel­se i ett sam­tal med Språk­tid­ning­ens An­ders Svens­son. Sön­dag 9.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.