Tes­ta ditt ord­för­råd!

Språktidningen - - Klurigt -

1 RETROSPEKTION A ka­ta­strof B för­lå­tel­se C kon­troll D tun­nel­se­en­de E till­ba­kablic­kan­de

2 TVÄR A dum B stu­kad C ny­fi­ken D vre­sig E mångsidig

3 NOTABEL A mu­si­ka­lisk B märk­lig C be­gå­vad D för­tjust E ne­ga­tiv 4 ELLANDE A hög­röd B ut­mat­tad C elekt­risk D mi­se­ra­bel E gu­dom­lig

5 BEMYNDIGA A no­te­ra B omyn­dig­för­kla­ra C auk­to­ri­se­ra D kor­ri­ge­ra E öns­ka

6 TEMPORÄR A för­ut­säg­bar B snabb C till­fäl­lig D oge­nom­tänkt E folk­rik 7 YPPIG A fro­dig B kan­tig C unik D lämp­lig E omo­gen

8 SNICKSNACK A ta­le­sätt B struntprat C be­röm D kom­plott E en­kel­het

9 NUKLID A nymf B kärn­va­pen C mo­der­ni­tet D atom E till­sä­gel­se

10 KLÄRVOAJANT A no­stal­gisk B färg­glad C över­då­dig D synsk E ma­nisk 11 GREPE A för­akt B snatteri C gräv­ma­skin D hand­tag E narr 12 LOVLIG A tvek­sam B le­dig C löf­tes­rik D ruf­sig E tillå­ten

13 VANMÄKTIG A er­fa­ren B makt­full­kom­lig C hjälp­lös D stor­sint E kung­lig

14 BELACKA A be­gä­ra B för­ta­la C spack­la D ro­man­ti­se­ra E upp­skat­ta

15 INHERENT A arv­lös B på­stri­dig C ärft­lig D bo­fast E lätt­la­gad

16 NULLITET A be­ty­del­se­lös­het B obe­hag C for­ma­li­tet D främ­ling E stor­hets­van­sin­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.