Språk- & skrivar­kur­ser

Språktidningen - - Klurigt -

Lär dig ett nytt språk el­ler ut­veck­la din skri­var­ta­lang! Kans­ke bär du en för­fat­ta­re

in­om dig?

Mer in­for­ma­tion om vå­ra kur­ser och fö­re­läs­ning­ar på www.med­bor­gar­sko­lan.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.