Om Språk­tid­ning­ens lä­sar­re­sa till Is­land:

Språktidningen - - Klurigt -

Da­tum: 12/5 17/5 2019. In­går i pri­set: Flyg från Stock­holm el­ler Kö­pen­hamn (tillägg 295 kr) till Ke lavík, fem över­natt­ning­ar (del i dub­bel­rum med fru­kost­bu é) på Hó­tel Pla­za i Reyk­javík, samt­li­ga ut lyk­ter med buss, tre tre­rät­tersmid­da­gar på hög­klas­si­ga re­stau­rang­er, två lun­cher samt in­trä­den till mu­se­er, fö­re­läs­ning­ar och Blå la­gu­nen. Pris: 19 995 kr. En­kel­rumstillägg: 5 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.