Om­dö­men från ti­di­ga­re re­se­nä­rer:

Språktidningen - - Klurigt -

En fan­tas­tisk re­se­le­da­re som kun­de allt, en­ga­ge­rad och un­der­hål­lan­de.

Lä­ro­rikt in­ne­håll med bå­de kul­tur och na­tur.

Så många oli­ka ty­per av upp­le­vel­ser ut­an att det kän­des stres­sigt: stor­slag­na na­turupp­le­vel­ser, ler­tal mu­sei­be­sök, hi­sto­ris­ka plat­ser, spän­nan­de och gi­van­de fö­re­läs­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.