Glöm in­te al­la ro­li­ga ana­gram

Språktidningen - - Brev -

Vill ba­ra tac­ka för Staf­fan Dop­pings po­li­siä­ra in­sats i Språk­tid­ning­en 7/2018 ( jäm­te myc­ket an­nat för­nöjan­de i den ut­gå­van), rö­ran­de så kal­la­de fol­ke­ty­mo­lo­gi­er. Men man får väl i sam­man­hang­et in­te för­glöm­ma al­la de skök‍ skju­ters­kor som man ide­li­gen träf­far på in­om vår­den. På ana­gram­te­mat, tak­läng­es‍ ba­lan­de, må man väl även no­te­ra sjuk­do­men flan­gi­num‍ ma­tion. Kanske man då vår­das på Sju­ro­lins­ka kak­hu­set (tack Po­vel Ra­mel med en­semb­le för den ljuv­li­ga).

– Tho­mas Wik­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.