Ja­mes blev Jöns i skånsk bu­tik

Språktidningen - - Brev -

Staf­fan Dop­pings spa­ning om folk‍ ety­mo­lo­gi­er i Språk‍ tid­ning­en 7/2018 fick ett min­ne från min upp­växt i mel­lers­ta Skå­ne att kom­ma upp till ytan igen. En be­kant till fa­mil­jen be­rät­ta­de att när hon var i livs­me­dels­bu­ti­ken kom det in en man som skul­le kö­pa äpp­len, och han vil­le ha Jöns i Gre­vie. Det var allt­så hans sätt att tol­ka äp­pel­sor­ten Ja­mes Gri­e­ve.

– Rolf Bååth

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.