Språk­fa­milj:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

Fins­kan till­hör den ös­ter­sjö­fins­ka gre­nen av de finsk-ugris­ka språ­ken. När­mas­te släk­ting­ar är ka­rels­ka och est­nis­ka, som trots an­sen­li­ga skill­na­der mot fins­kan är del­vis be­grip­li­ga för finsk­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.