Li­ten ord­lis­ta

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

moi/moik­ka = ’hej/hej då’ elää = ’le­va’ – har i lik­het fle­ra med and­ra ord för grund­läg­gan­de mänsk­li­ga fe­no­men släk­ting­ar i sa­mis­kan ( eal­lit) och un­gers­kan ( él). hous­ut = ’byx­or’ – kom­mer från svens­kans ’ho­sor’. len­to­ko­ne­su­i­h­kut ur­bi­i­ni­moot­to­ria‍ pu­me­kaa­nik­ko­a­liu pse­e­ri­op­pi­las mi­li­tär term = för ’pi­lot­kan­di­dat’, på­stås va­ra som fins­kans längs­ta ord.

Älä rääkää kis­saa – en minä si­tä rääkääkään = ’Plå­ga in­te kat­ten jag plå­gar – nej in­te den hel­ler’ – väl­känd ram­sa som ska­par ett ord med sex ä och även vi­sar att fins­ka tex­ter i snitt har fler vo­ka­ler än kon­so­nan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.