Gram­ma­tik:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

Sub­stan­ti­ven har fem­ton ka­sus, vil­ka of­ta er­sät­ter pre­po­si­tio­ner och ad­verb. Sex av dem är så kal­la­de lo­kal­ka­sus: ta­lo, ’hus’, kan bö­jas som ta­los­sa, ’i hu­set’, ta­los­ta, ’ut ur hu­set’, ta­loon, ’in i hu­set’, ta­lol­la, ’vid hu­set’,

ta­lol­ta, ’från hu­set’, och ta­lol­le, ’till hu­set’. En tröst för finsk­stu­den­ter är att gram­ma­ti­ken i al­la fall är re­gel­bun­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.