Ut­tal:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

Fins­kan skil­jer in­te ba­ra mel­lan kor­ta och långa vo­ka­ler, ut­an ock­så mel­lan kor­ta och långa kon­so­nan­ter. Skill­na­den mel­lan ex­em­pel­vis ku­ka, ’vem’, och kuk­ka, ’blom­ma’ – som bå­da ut­ta­las med kort vo­kal – är svår att upp­fat­ta för en svensk­ta­lan­de, och kan le­da till ko­mis­ka fel­säg­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.