Di­a­lek­ter:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

På grund av oli­ka ut­tal och ord­för­råd de­las fins­kan in i väst­li­ga och öst­li­ga di­a­lek­ter. De för­ra har fler lånord från svens­kan, me­dan de se­na­re har på­ver­kats mer av rys­kan. I Fin­land be­trak­tas det svens­ka mi­no­ri­tets­språ­ket meän­ki­e­li som en väst­finsk di­a­lekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.