Ny­född i Möln­dal får in­te he­ta Åby

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Åby är nam­net på en stads­del i Möln­dal. Men ett för­äld­ra­par bo­satt i kom­mu­nen får in­te ge sitt ny­föd­da barn sam­ma namn. Skat­te­ver­ket sä­ger nej, med mo­ti­ve­ring­en att Åby är just ett ort­namn. Det rör sig dess­utom om ett myc­ket van­ligt ort­namn som finns över he­la lan­det. Där­för an­ser myn­dig­he­ten in­te att Åby är lämp­ligt som per­son­namn. För­äld­rar­na får där­för hit­ta ett an­nat för­namn till den ny­föd­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.