FAK­TA OM HANS ROS­LING

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

och pro­fes­sor i in­terHans Ros­ling (1948–2017) var lä­ka­re

Han äg­na­de sitt na­tio­nell häl­sa vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

häl­so­pro­blem och hur de yr­kes­liv åt glo­bal häl­sa, glo­ba­la

ut­gavs boken Hur jag lär­de är re­la­te­ra­de till fat­tig­dom. 2017

Fan­ny som han skrev till­sam­mans med

mig för­stå värl­den,

Fact­ful­ness – tio knep som hjäl­per Här­ge­stam, och 2018 kom som han skrev med so­nen Ola Ros­ling

dig att för­stå värl­den,

Bå­da böc­ker­na och son­hust­run An­na Ros­ling Rönnlund. gavs ut ef­ter Hans Ros­lings död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.