In­spi­ra­tör:

Språktidningen - - Porträtt -

Groucho Marx. ”För gans­ka många år se­dan för­sök­te jag lä­ra mig skri­va ’kvickt’ à la Oscar Wil­de, No­el Co­ward med fle­ra. Jag ploc­ka­de ut en mas­sa ci­tat och vred och vän­de på dem: var­för tyc­ker jag att just det här känns smart och ro­ligt? Den ge­men­sam­ma näm­na­ren var över­rask­ning. Re­pli­ken tycks va­ra på väg åt ett visst håll, men

vän­der se­dan tvärt åt ett an­nat. Och kung­en av det­ta är ju Groucho Marx. ’Det­ta är mi­na prin­ci­per. Gil­lar du in­te dem, så har jag and­ra’

är en fa­vo­rit. En an­nan kom­mer från se­ri­en Fra­si­er: ’Spon­ta­nei­ty has its ti­me

and its pla­ce.’”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.