Sött barn blev vux­en älsk­ling

Språktidningen - - F+S -

Var­för sä­ger man på eng­els­ka ba­by i fall som Be my ba­by? Hur kom­mer det sig att man an­vän­der just ’späd­barn’ för det­ta? – Ste­fan

Ba­by i be­ty­del­sen ’späd­barn, li­tet barn’ finns i eng­els­kan se­dan cir­ka 1400, men det var först i mit­ten av 1800-ta­let i USA som man bör­ja­de an­vän­da det i de över­för­da be­ty‍ del­ser­na ’älsk­ling’, ’söt kvin­na’ och även ’kom­pis’ (i till­tal). Ef­tersom små­barn of­ta an­ses va­ra sö­ta kanske det kan va­ra na­tur­ligt att kal­la sin kä­res­ta ba­by – och det­ta an­vänds nu om bå­de kvin­nor och män. Hans Lin­dquist, Mal­mö uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.