Hö­nan bör va­ra gul-svart i fär­gen

Språktidningen - - F+S -

I en dansk stan­dard med be­skriv­ning av höns tar man upp hö­nans ku­lö­rer. Ex­em­pel­vis kan en hö­na va­ra bå­de tig­re­rad och gul-svart. I nu­lä­get skrivs det­ta in­kon­se­kvent med sned­streck ibland, som i gul/svart tig­re­rad hö­na. Hur bör det va­ra? – Melin­da

Här bör det va­ra bin­de­streck, som ut­tol­kas som ute­läm­nat och, och in­te sned­streck, som i svens­kan står för ute­läm­nat el­ler. Vi re­kom­men­de­rar där­för gul-svart tig­re­rad hö­na. Åsa Hol­mér, Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.