Rätt ut­tal för gre­kisk maträtt

Språktidningen - - F+S -

Jag und­rar hur den gre­kis­ka maträt­ten gy­ros ut­ta­las på svens­ka. Med j- ljud, en­ligt de svens­ka reg­ler­na, el­ler med g- ljud? – Lu­i­se

Bok­stavs­kom­bi­na­tio‍ nen gy bru­kar be­teck­na ett ut­tal med j‍ljud, bå­de på gre­kis­ka och på svens­ka, och där­för re­kom‍ men­de­rar vi det ut­ta­let i förs­ta hand. Men ut­tal med g‍ljud fö­re­kom­mer ock­så och kan in­te be­trak­tas som fel. Gabri­el­la Sand­ström, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.