Al­fa­bet:

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

Jid­disch skrivs med det hebre­is­ka al­fa­be­tet, men an­vän­der bok­stä­ver­na ייַ וי, ײ, אַ, אָ, och ע för vo­kal­ljud – i hebre­is­kan be­teck­nar al­la bok­stä­ver kon­so­nan­ter. Ut­ta­let har sto­ra lik­he­ter med tys­kan, men jid­disch har fler kon­so­nant­ljud och fär­re vo­kal­ljud. Pre­cis som hebre­is­kan lä­ses jid­disch från hö­ger till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.