Li­ten ord­lis­ta

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

עליכםשלום־ ,”sho­lem-alejchem” , ”sh­mok” = ’hej’. שמאקָ = ord för man-li­ga­det köns­or­ga­net – där­av eng­els­kans schmuck, ’dumskal­le’ – ame­ri­kansk eng­els­ka har många lån från jid­disch. מאמַעשי , ”ma­meshi” = ’kä­ra mam-ma’– lil­la di­mi­nu­tivän­del­ser och an­vänds fli­tigt, fle­ra har sla­viskt ur­sprung. אײן מיט חתנות צװײ אױף נצן טא נישט קען מע תּחת , ”me ken nisht tantsn cha­se­nes ojf tsvej mit ejn toches” = ’man kan in­te dan­sa på två bröl­lop med en rum­pa’ (det går in­te att va­ra på två plat­ser sam­ti­digt – jid­disch är känt för si­na mus­tigt hu­mo­ris­tis­ka idi­om)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.