Sprak­fo­rum Suc­cé­da­gen om språk är till­ba­ka!

Språktidningen - - Nytt Om Namn -

Väl­kom­men till en lä­ro­rik och un­der­hål­lan­de dag om språk! På Språk­fo­rum mö­ter du någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta fors­ka­re, för­fat­ta­re och språk­ve­ta­re. Öka di­na kun­ska­per om hur du an­vän­der det svens­ka språ­ket, bå­de i tal och skrift. Vi ga­ran­te­rar att du lär dig sa­ker som du har nyt­ta av så­väl på job­bet som pri­vat.

Nawroz Zak­ho­lyUlf Ben­kelKa­rin Sen­terPa­trik Lund­bergSan­na Skärlund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.