Gun-britt Sund­ström.

Språktidningen - - Porträtt -

Född: 1945 i Stock­holm. Fa­milj: Sär­bo med Olof An­der­son, två barn med för­re ma­ken Ian Ha­mil­ton. Tre barn­barn. Bor: Grön­dal i Stock­holm. Gör: för­fat­ta­re,‍ över­sät­ta­re och kri­ti­ker. Bak­grund: De­bu­te­ra­de 1966 med

Stu­dent-64. ‍Har gett ut sjut­ton eg­na böc­ker, varav sex för barn. Mest känd för ro­ma­nen Ma­ken som kom ut 1976. Över‍sät­ta­re av barn­böc­ker och skön­lit­te­ra­tur. Ak­tu­ell med: Ro­ma­nen Skriv­liv

– från förs­ta boken till förs­ta bar­net. Ny­li­gen ut­sedd till le­da­mot i den kom­mit­té som ska ut­se No­bel­pris­ta­ga­re i lit­te­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.