Håll det en­kelt

Språktidningen - - Porträtt -

För­sök in­te att skri­va lit­te­rärt och märk­vär­digt. Skriv en­kelt, som när du skri­ver brev el­ler dag­bok. Har man nå­got att be­rät­ta är det bäs­ta sät­tet att in­te an­stränga sig för att det ska bli lit­te­ra­tur (om man

in­te vill det).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.