Ett äld­re ord för natt­klä­der

Språktidningen - - Medarbetare -

Tack för en in­tres­sant tid­ning som jag lä­ser med störs­ta be­håll‍ ning! I 8/2018 ges en för­k­la‍ ring till or­det natt­duks­bord. Ett an­nat ord för sam­ma mö­bel är

nat­tygs­bord. Be­ty­der tyg här ’klä­des­plagg’, det vill sä­ga natt­klä­der som för­va­ra­des i ett skåp­bord?

– Gun Ren­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.