Fem mil­jo­ner fix­ar fins­kans ut­tal

Språktidningen - - Medarbetare -

Ett tillägg till det som skrevs om kor­ta och långa vo­ka­ler och kon­so­nan­ter i fins­kan i Språk­tid­ning­en 8/2018. Lo­giskt, men svårt för ic­ke‍fin­län­da­re ut­tals‍ mäs­sigt, och rik­tigt kne­pigt blir det när långa (dubb­la) vo­ka­ler och kon­so­nan­ter står in­till varand­ra, och bå­da allt­så ska ut­ta­las långt. Ta till ex­em­pel fö­re­tags‍ nam­net Iit­ta­la. Dub­belt i och dub­belt t ut­ta­las bå­da långt, me­dan a, l och a har kort ut­tal. Tes­ta det: Ii­i­ittt­ta­la. Det går! Över fem mil­jo­ner fin­län­da­re kla­rar av det.

– Mag­gi You­nos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.