Trau­ma­tiskt när dra­ma­ten tar över

Språktidningen - - Medarbetare -

I Språk­tid­ning­en 7/2018 ef­ter­lys­te Staf­fan Dop­ping fol­ke­ty­mo­lo­gi­er. Här kom­mer någ­ra som jag har stött på: En äld­re dam i be­kant­skaps‍ kret­sen pac­ka­de all­tid sin

re­se­sär när hon skul­le över‍ nat­ta nå­gon­stans. När vår son ar­be­ta­de en tid på bank kom det in en olyck­lig man som

övertra­kas­se­rat sitt kon­to. Des­sa två fol­ke­ty­mo­lo­gi­er var nog omed­vet­na. Men när ma­ken kal­lar dra­ma­ten, den shop­ping­vagn som vi står i be­grepp att kö­pa, för

trau­ma­ten, kan det be­ro på att an­led­ning­en till kö­pet är att vi ska gö­ra oss av med vår bil. Han har va­rit bi­lä­ga­re i fem­tio år.

– El­vy Hellquist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.